1919.

Augusztus 6.

Közzéteszik a kormány rendeletét az álla­mosított ipari és kereskedelmi vállalatok korábbi tulajdonosaiknak való vissza­adását.

A kormány kidolgozza a csendőrség visszaállításának tervét. augusztus 9.

Friedrich István volt hadügyi államtitkár és Csilléry András törzsorvos, nemzeti érzelmű tisztek és a román hadsereg támogatásával lemondatja a Peidl-kormányt.

különítményesek Fonyódon (Somogy m.) letartóztatják Latinca Sán­dort, Somogy megye v. kormányzóta­nácsi biztosát és több társát.

Ismét meg­kezdi működését a Gyáriparosok Orszá­gos Szövetsége (GYOSZ).