1919.

Augusztus 4.

A román csapatok bevonul­nak Bp-re. A románok megszállják a főváros stratégiai fontosságú pontjait, épületeit és hivatalait.)

A kormány rendeletet ad ki a Tanácsköztársaság idején köztulajdon­ba vett bérházak visszaadásáról. Hatályon kívül helyezi az FKt rendeletét a házbérek leszállításá­ról és a nagy lakások elvételéről.

Szombathelyen elfogják Cserny Józse­fet, a Belügyi Népbiztosság egyik nyomozó csoportjának v. pa­rancsnokát.

A Szegeden Prónay Pál által szervezett tiszti különítmény és csendőrszázad elindul a Dunántúlra.