1919.

Június 24.

A Szövetséges Központi Intéző Bizott­ság újraválasztja az FKt-t. Elnök Garbai Sán­dor; elnökhelyettes Dovcsák Antal; népbiztosok: külügyi Kun Béla; had­ügyi Szántó Béla; belügyi Landler Jenő; igazságügyi Ágoston Péter; népjóléti és közegészségügyi Guth An­tal; közoktatásügyi Pogány József; né­met Kalmár Henrik; ruszin Stéfán Ágoston; Központi Ellenőrző Bizott­ság Hajdu Gyula, Rákosi Mátyás, Vanczák János; a Népgazdasági Tanács elnöke Varga Jenő, Nyisztor György, Lengyel Gyula, Bajáki Ferenc.

A Vörös Hadsereg csapatai leverik a Duna melléki ellenforradalmat. Mintegy 2 ezer ellenforradalmár a déli demarkációs vonalon túlra menekül.

Az FKt Kun Bé­lát kinevezi a Vörös Hadsereg helyettes parancsnokává.

Ellenforradalmi puccskísérlet Bp-en.