1919.

Június 23.

Ferdinand Foch marsall, az an­tant hadsereg főparancsnoka ulti­mátumot intéz a tanácskormányhoz. Foch kö­veteli, hogy június 24-én reggelig a Vörös Hadsereg szüntesse be a harci cselekmé­nyeket, és 28-áig vonuljon vissza a kijelölt határra. — Böhm Vilmos, a Vörös Hadsereg főparancsnoka elfogadja az ultimátumot, egyben biztosítékot kér a román csapatok visszavonulására. — Ez­zel létrejön a fegyverszünet a Tanács­köztársaság és Csehszlovákia közt.