1919.

Június 25.

Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-hoz intézett táviratában biztosítékot kér a román csapatok ígért visszavonulá­sára.

A Vörös Hadsereg forradalmi rögtönítélő törvényszéke, Szamuely Ti­bor elnöklete alatt, halálra ítél és kivé­geztet 19 kalocsai ellenforradalmárt.