1919.

Június 9.

Kun Béla külügyi népbiztos távi­rati választ ad Georges Clemenceau június 7-ei jegy­zékére. Kun kifejti: a Tanácsköztársaság önvédel­mi harcot folytat a belgrádi fegyverszü­neti egyezmény megsértése miatt. Mo kész a harcok beszüntetésére, ha az érdekelt álla­mok Bécsben összeülnek fegyverszünet megkötésére. A békekonferenciára szóló meghívást elfogadja.

A Vörös Had­sereg elfoglalja Eperjest.