1919.

Június 6.

Átalakul Károlyi Gyula gr. szegedi kormánya. Külügyminiszter Teleki Pál gr.; belügyminiszter Károlyi Gyula gr. miniszterelnök; vallás- és közoktatásügy Kelemen Béla; hadügyminiszter Horthy Miklós altengernagy.

A Vörös Hadsereg elfoglalja Kassát, Korponát és Selmecbányát. június 8.