1919.

Június 1.

A Vörös Hadsereg elvágja egy­mástól a csehszlovák és a román hadse­reget. A hadsereg egész hosszában átlépi az Ipolyt, elfoglalja Lévát, keleten pedig Szeren­cset.

Sopronban és Székesfehérvárott ellenforradalmi vasutassztrájk kezdő­dik. — Fegyveres ellen-forradalmi fölke­lés indul Vas, Sopron és Moson várme­gyékben.