1919.

Február 3.

A köztársasági elnök Junker János ítélőtáblai bírót kinevezi a német ügyek miniszterévé.

A rendőrség, az Mt január 23-ai határozata alapján, házkutatást tart a KMP hivatali helyiségeiben, a Vörös Újság szerkesztőségé­ben és nyomdájában.