1919.

Február 16.

Közzéteszik a február 15-én kelt 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. A törvény részletesen felsorolja a kiosztásra kerülő földbirtoko­kat és a földhöz juttatandók körét. Az úri birtok felső határát 500 kh-­ban szabja meg, és elrendeli az ezen felüli rész kár­talanítás ellenében történő kisajátítását.