1919.

Február 14.

A köztársasági elnök államtitkárrá nevezi ki Madzsar Jó­zsefet a munkaügyi és népjóléti miniszté­riumba, Somogyi Bélát a közokta­tásügyi minisztériumba.

A párizsi békekonferencia Tho­mas Woodrow Wilson, az USA elnökének előterjesztésére elfogadja a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) alapok­mányának tervezetét.