1969.

augusztus 12.

Bukarestben befejeződik az RKP X. kongresszusa. Nicolae Ceauşescu először említi a „társadalom homogenizálása” kifejezést a „kizsákmányoló osztályok” felszámolását követően a szocialista társadalomban végbemenő homogenizációs folyamat jelölésére. (A későbbi események elemzése azt mutatja, hogy valójában a társadalmi homogenizáció mögött etnikai/nyelvi homogenizációt kell érteni.1) — Létay Lajost, a kolozsvári Utunk, és Szilágyi Dezsőt, az Előre főszerkesztőjét a KB tagjává, Sütő Andrást és Domokos Gézát póttaggá választják.