1969.

augusztus 5.

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága „a szomszédos szocialista országok magyar anyanyelvű lakosságának kulturális helyzetéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról” tárgyal. A határozat megfogalmazza kulturális életük és oktatásügyük tervszerű támogatásának szükségességét.