1969.

január 20.

Bauer Sándor tizenhét éves fiatalember, Jan Palach példáját követve és Mo szovjet megszállása elleni tiltakozásul, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén felgyújtja magát. január 23. Búcsúlevelében írja: „Szeretnék élni, de most a szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek.”