1968.

július 15.

Az öt szocialista ország vezetői az e napon befejeződő tanácskozásukról levelet intéznek a CSKP KB-hoz. Az ultimátum-jellegű levél az eseményeket az imperialisták által támogatott „ellen-forradalomnak” minősíti. „Pártjainkra és népeinkre történelmi felelősség hárul azért, hogy ne vesszenek el eddig elért forradalmi vívmányaink.” július 19. augusztus 3.