1963.

április 11.

XXIII. János pápa kiadja Pacem in Terris kezdetű enciklikáját, amely a különböző keresztény felekezetek közötti testvéri együttműködést szorgalmazza. A pápa elfogadhatatlannak mondja az ateizmust, de a béke megóvása érdekében lehetségesnek tartja akár a kommunistákkal való együttműködést is.