1963.

április 3.

A CSKP KB e napon kezdődő kétnapos ülésén megvitatják a Drahomír Kolder KB-titkár vezette bizottság jelentését „a szocialista törvényesség megsértéséről az 1949–1954 közötti években”. Mivel a jelentés megalapozatlannak nyilvánít több politikai pert, a KB határozatot hoz azok felülvizsgálatáról, s leváltja tisztségéből a párt több vezető funkcionáriusát, többek között az ún. szlovák burzsoá nacionalisták elítélésében jelentős szerepet játszó Karol Bacíleket, az SZLKP KB első titkárát. április 8.