1961.

október 17.

Moszkvában összeül az SZKP XXII. kongresszusa. Nyikita Hruscsov első titkár megtartja a KB beszámolóját. október 18. Hruscsov ismét élesen bírálja a „személyi kultusz” idején a párt és az állam vezetői ellen elkövetett törvénytelenségeket és Sztálin „hibáit”. — A nemzetközi kommunista mozgalomról szólva, Hruscsov Albániát és közvetve Kínát támadja; Csou En-laj, a kínai küldöttség vezetője hasonlóképpen válaszol. Ezzel nyilvánosságra kerül a nemzetközi kommunista mozgalom nagy szakadása. — A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.