1961.

október 17.

Kihirdetik az 1961: II. tc.-et a (már január 1-jén megkezdett) második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervről; az 1961: III. tc.-et a Magyar Népköztáraság oktatási rendszeréről; az 1961: IV. tc.-et az 1960. évi költségvetés végrehajtásáról.