1961.

szeptember 13.

Átalakul a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Az ET Kádár Jánost választja meg a Mt elnökévé. 1965. június 30. Az Mt elnökhelyettese Apró Antal, Biszku Béla, Fock Jenő és Kállai Gyula. A kormány tagjai: államminiszter Münnich Ferenc, belkereskedelem Tausz János, belügy Pap János, egészségügy Doleschall Frigyes, élelmezésügy Kovács Imre, építésügy Trautmann Rezső, földművelésügy Losonczi Pál, honvédelem Czinege Lajos, igazságügy Nezvál Ferenc, kohó- és gépipar Csergő János, könnyűipar Nagy Józsefné, közlekedés- és postaügy Kossa István, külkereskedelem Incze Jenő, külügy Péter János, munkaügy Kisházi Ödön, művelődésügy Ilku Pál, nehézipar Czottner Sándor, pénzügy Nyers Rezső; az OTh elnökeként a kormány tagja Ajtai Miklós; az ugyanekkor létesített Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke miniszteri rangban Kiss Árpád. 1963. március 20.