1961.

szeptember 12.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület határozatot hoz a második ötéves tervről, és személyi változásokról dönt. A KB tagjává választja Ajtai Miklóst és Czinege Lajost; utóbbit megválasztja a PB póttagjává. Fock Jenőt és Kiss Károlyt felmentik KB-titkári megbízatásuk alól; helyükbe Gáspár Sándort és Nemes Dezsőt választják. Komócsin Zoltánt a Népszabadság, Benke Valériát a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottsága vezetőjévé nevezik ki. — A KB személyi változásokat javasol a kormányban. szeptember 13.