1958.

november 21.

Az USA kormánya jegyzékében tájékoztatja a magyar kormányt, hogy a két ország kapcsolatát csak akkor tekinti normalizálhatónak, ha a magyar kormány betartja az ENSZ Alapokmányában és a békeszerződésben foglaltakat.