1958.

november 20.

A BM adatai szerint október 1-jétől e napig 73 esetben szereztek tudomást röpcédula-terjesztésről; a szerzők és a terjesztők többsége 16-17 éves fiatal; a választással kapcsolatos röplapok kevés kivétellel passzivitásra hívtak fel; ugyanezen idő alatt „ellenséges falfelirat” 267 esetben fordult elő, választási plakátokat vagy dekorációt 390 esetben rongáltak meg.