1958.

február 28.

Szigeti József „A nemzeti kommunizmus őskeresése” c. cikkében (Élet és Irodalom) azzal vádolja Nagy Imre híveit, „a marxizmus kispolgári revizionista elferdítőit”, hogy 1956-ban elárulták a munkásosztályt és az „imperialista burzsoázia” hívéül szegődtek; élesen támadja Erdei Sándor Szabó Dezsőről szóló írását, amely a Kortárs januári számában jelent meg.