1958.

február 25.

A Romániában tartózkodó magyar delegáció Marosvásárhelyre érkezik. Kállai Gyula a Simó Géza Gyár kultúrtermében jórészt magyar párttagok előtt tartott beszédében többek között kijelenti: „Megmondjuk világosan: nekünk semmiféle területi igényünk sincs. Azt tartjuk, hogy Magyarországnak van épp elég földje, hogy azon, testvéri egyetértésben a szomszéd népekkel, felépítse a maga szocialista hazáját…” február 28.