1958.

február 23.

Közzéteszik az ET 1-6/1958. sz. határozatát a kitüntetéses doktorrá avatásról. „Kitüntetéses doktorrá avatásban részesíthetők …, akik középiskolai és egyetemi tanulmányaik folyamán mindvégig kiváló eredményt értek el, doktori szigorlatukat summa cum laude tették le, és példamutató magatartást tanúsítottak.”