1958.

január 1.

Életbe lépnek a római szerződések. január 6. Megkezdi működését az Európai Gazdasági Közösség (EGK, Közös Piac). — Szintén e naptól működik az Európai Atomenergia Közösség (Euratom); a szervezetet 1957-ben Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország alapította a békés atommagkutatás előmozdítása céljából.