1958.

január 3.

Kihirdetik az 1958: 3. tvr.-t a műsoros előadásokról szóló 1955: 13. tvr. módosításáról. „A hangversenyek és műsoros előadások, továbbá a táncmulatságok megtartásához a tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi szakigazgatási szervének a rendőrhatósággal egyetértésben adott engedélye szükséges. A hivatásos előadóművészek közreműködésével rendezett műsoros előadások megtartását a művelődésügyi miniszter, az előző bekezdésben meghatározott engedélyen felül, külön engedélyhez, és a pénzügyminiszterrel, valamint az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben megállapított rendezési díj fizetéséhez kötheti. A hivatásos előadóművészek felléptidíjainak, továbbá a műsoros előadások és táncmulatságok után járó szerzői jogdíjak mértékét a művelődésügyi miniszter az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben határozza meg.”