1957.

május 24.

Władysław Gomułka és Józef Cyrankiewicz vezetésével, minden nyilvánosságot mellőzve, lengyel párt- és állami küldöttség kezd tárgyalásokat Moszkvában. — Gomułka Nyikita Hruscsov előtt szóba hozza Nagy Imre ügyét, és védelmébe veszi a magyar politikust; az esetleges per ellen annak politikai ártalmasságával, a várható nemzetközi felháborodással érvel, és kijelenti, hogy „Nagy Imre minden bizonnyal nem volt imperialista ügynök”. 1958. május 9.