1957.

május 23.

Kihirdetik az 1957: II. tc.-et a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról. „Az állam-igazgatás legfelsőbb szerve a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány). […] A Magyar Népköztársaság címere: kétoldalt búzakoszorúval egybefogott, világoskék mezőben álló, ívelt oldalú piros-fehér-zöld színű pajzs. A búzakoszorút balról piros-fehér-zöld, jobbról vörös színű szalag fonja át. A pajzs fölött középen elhelyezett ötágú vörös csillag aranyszínű sugarakat bocsát a mezőre. […] A Magyar Népköztársaság zászlaja piros-fehér-zöld színű.”