1956.

december 28.

Taggyűlést tart az Írószövetség. Erdei Sándor főtitkár beszámol a szervezet 1956. október 22-e utáni tevékenységről; megnevezi a letartóztatásban lévő írókat (Sándor András, Molnár Zoltán, Fekete Gyula, Eörsi István, Gáli József, Lükő Gábor). Tamási Áron felolvassa „Gond és hitvallás” c. írását, amelyet a taggyűlés a magyar írók elvi nyilatkozataként óriási többséggel elfogad. Déry Tibor a többség álláspontját tolmácsolva kijelenti, hogy „a magyar történelem, s benne a munkásmozgalom legnagyobb, legtisztább és legegységesebb forradalma nyomatott el kevés államférfiúi bölcsességgel”.