1956.

december 29.

Kihirdetik az 1956: 33. tvr.-t egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről. A Bánya- és Energiaügyi és a Vegyipari Minisztériumot Nehézipari Minisztériummá, a Könnyűipari és az Élelmiszeripari Minisztériumot Könnyűipari és Élelmiszeripari Minisztériummá, az Oktatásügyi és a Népművelési Minisztériumot Művelődésügyi Minisztériummá vonják össze. 1957. január 1. A Begyűjtési Minisztérium, a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium, az Állami Gazdaságok Minisztériuma és az Állami Ellenőrzés Minisztériuma az év végével megszűnik. A megszűnő az ÁEH (1959. június 2.) és az ugyancsak megszűnő OTSB (1958. január 12.) feladatkörét a Művelődésügyi Minisztérium veszi át. — Nezvál Ferenc megbízást kap az igazságügyi tárca vezetésére.