1956.

december 11.

Kihirdetik az 1956: 29. tvr.-t a gyári munkásőrségek fegyverviselésének szabályairól. „Egyes üzemeknél, gyáraknál a szabotázs elleni védelemre szervezett munkásőrségekbe bűnöző és ellenforradalmi elemek kerültek be, ott hangadókká váltak és a munkásőrségeket eredeti céljaikkal ellentétes, a munkásosztály érdekeit sértő tevékenységre igyekszenek rávenni. […] A gyárakban (üzemekben, vállalatoknál, intézményeknél) szervezett munkásőrségek vezetői és tagjai 1956. december 12-én 24 h-ig kötelesek a birtokukban levő lőfegyvereket (lőszert, robbanóanyagokat stb.) az illetékes rendőrhatóságoknál bejelenteni és a fegyverek stb. tartására engedélyt kérni. […] Azt a munkásőrségvezetőt és munkásőrségtagot, aki a bejelentést szándékosan elmulasztja, illetve más módon meghiúsítja, vagy pedig a fegyvertartásra vonatkozó kérelem esetleges elutasításának hatósági közlése után is fegyvert stb. tart, … rögtönbíráskodási eljárás alá kell vonni.”