1956.

december 12.

Az 1956: 31. tvr. a közbiztonsági őrizetről rendelkezik. Az internálást, maximum 6 hónapos időtartamra, a rendőrhatóság javaslatára, az illetékes ügyész rendelheti el; újjászervezik az internálótáborokat.