1956.

december 11.

Kihirdetik az 1956: 28. tvr.-t: „A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a rögtönbíráskodást 1956. évi december hó 11. napjának 18. órájától kezdődő hatállyal az ország egész területére az alábbi bűntettek tekintetében elrendeli: gyilkosság; szándékos emberölés; gyújtogatás; rablás (fosztogatás); közérdekű üzemek vagy a közönség életszükségletének ellátására szolgáló üzemek szándékos megrongálásával elkövetett bűntett; ezeknek a bűntetteknek a kísérlete[;] lőfegyver, lőszer, robbanószer, illetőleg robbanóanyag engedély nélküli tartása (sic!).” december 13. — Megjelenik a 6/1956. sz. kormányrendelet a rögtönbíráskodás részletes szabályainak megállapításáról. „Ha a rögtönítélő bíróság az elítéltet nem ajánlja kegyelemre, a halálbüntetés végrehajtása iránt intézkedik. […] …a büntetést az ítélet kihirdetésétől számított 2 órán belül végre kell hajtani.”