1956.

november 10.

Az ENSZ Közgyűlés második rendkívüli sürgősségi ülésszaka amerikai javaslatra a magyar kérdés megvitatását, elsőbbséget élvező ügyként, a Közgyűlés XI. rendes ülésszaka elé utalja. A főtitkár másodszor is felkéri a magyar kormányt az ENSZ-megfigyelők beengedésére (november 11.), valamint arra, hogy szolgáltasson adatokat Mo gyógyszer-, étel- és ruhaszükségletéről. — Horváth Imre külügyminiszter vezetésével magyar delegáció utazik New Yorkba, az ENSZ Közgyűlés XI. rendes ülésszakára. — Az ENSZ főtitkára megbízza Philippe de Seynes gazdasági és szociális ügyekért felelős főtitkár-helyettest, hogy foglalkozzék a Mo-nak nyújtandó segélyek ügyével.