1956.

november 4.

Az ENSZ Közgyűlés délután összeülő második rendkívüli sürgősségi ülésszakán elfogadják a tovább bővített amerikai határozati javaslatot, amely, az eddigieken túl, felkéri az ENSZ főtitkárát, jelöljön ki bizottságot a mo-i helyzet vizsgálatára, majd tegyen jelentést a Közgyűlésnek, és terjesszen elő javaslatokat a Mo-on fennálló helyzet megszüntetése érdekében. november 8. A határozat felszólítja továbbá a szovjet és a magyar kormányt, hogy tegyék lehetővé ENSZ-megfigyelők beutazását Mo-ra; a szavazati arány: 50 mellette, 8 ellene, 15 tartózkodás. — Az ENSZ főtitkára utasítja a világszervezet menekültügyi főbiztosát, hogy folytasson tárgyalásokat a magyar menekültek kérdéséről.