1956.

november 5.

A szovjet csapatok parancsnoksága felhívást intéz a magyar néphez, amely szerint a szovjet hadsereg a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felkérésére, a magyar nép barátjaként lép fel az „ellenforradalommal” szemben. — A szovjetek őrizetbe veszik Kopácsi Sándort, a BM Bp-i Főosztályának vezetőjét.