1956.

november 4.

8 óra körül a Parlamentet őrző magyar tisztek és sorkatonák a Kossuth Lajos téren leteszik a fegyvert. Derestey Sándor alezredes tárgyal a megadás feltételeiről, majd Kuzma Grebennyik vezérőrnaggyal1 tér vissza az épületbe. Czottner Sándor, Csergő János, Dobi István, Kristóf István, Rónai Sándor, Zsofinyecz Mihály a szovjet tábornokot és kíséretét megmentőjükként üdvözlik. Megállapítják, hogy kudarcot vallott a Nagy Imre-kormány letartóztatására tett kísérlet. A szovjetek megszállják az épületet.