1955.

március 1.

Nagy Imre elküldi Rákosi Mátyásnak a másnap kezdőddő MDP KV-ülésre írt hozzászólása szövegét. március 2. Nagy jogosnak ismeri el a Moszkvában személyével szemben megfogalmazott vádakat, de síkraszáll az októberi KV-ülés határozata mellett. Élesen szóvá teszi a pártapparátus uralmát a választott testületek felett, felveti az ÁVH megtisztításának szükségességét, Farkas Mihály személyes felelősségét és a koncepciós perekben játszott bűnös szerepét; megemlíti Rákosival való személyes ellentétét is. Javaslatot tesz a PB jelentős átalakítására, Kádár János és Donáth Ferenc kooptálására.