1955.

március 9.

Az SzN közli a KV határozatát. Nagy Imre magához kéreti Apró Antalt és Szalai Bélát, és közli velük, hogy a KV-határozat nyilvánosságra hozatala miatt kénytelen miniszterelnöki megbízatásáról lemondani; Apróék válasza szerint erre nincs mód, őt „csak a párt hívhatja vissza”. A miniszterelnök ezt követően magához hívatja Dobi Istvánt, az ET elnökét, és átadja lemondólevelét. március 28. (A levelet nem hozzák nyilvánosságra.) — A megbeszéléseket követően Nagy Imrét újabb, a korábbinál sokkal súlyosabb infarktust kap.