1953.

augusztus 9.

Kihirdetik az 1953: 14. tvr.-t a kisiparosok ipargyakorlásának engedélyezéséről. december 19. A 3000 lélekszámon aluli községekben kisipari működési engedély adható ki, ha ezt „a lakosság szükségleteinek ellátása indokolja … az alábbi iparokra: bognár; cipész, csizmadia; fodrász; kovács; szabó (férfi és női); vegyes javító”.