1953.

augusztus 2.

Az Mt határozatot hoz a téeszek és az egyénileg gazdálkodó parasztok gépállomási díjtarto-zásainak elengedéséről, a gépállomások díjfizetési rendszerének megváltoztatásáról és a díjtételek leszállításáról.