1953.

július 12.

Kihirdetik az 1953: 10. tvr.-t a beszolgáltatás szabályozásáról: törlik a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítéseket (mintegy 210 millió Ft-ot), elengedik a beadási hátralékokat, és 10%-kal csökkentik a téeszek beadási kötelezettségét. — A beadási kötelezettség mérséklése révén a parasztság éves viszonylatban 11 149 vagon kenyérgabona, 8157 vagon takarmánygabona, 900 vagon burgonya, 440 ezer hl bor, 220 ezer liter tej, 20 150 q tojás, 17 300 q baromfi, 728 vagon sertés és 96 vagon szarvasmarha beadási kötelezettségétől mentesül. augusztus 2.