1953.

július 11.

Pártaktíva-értekezletet tart az MDP Bp-i Bizottsága. Referátumában Rákosi Mátyás, a Nagy Imre moszkvai pártfogójának tartott Lavrentyij Berija bukásán is felbátorodva, és kihasználva, hogy a személyével kapcsolatos szovjet kritikát nem hozták nyilvánosságra, támadást indít az új kormány programjának következetes végrehajtása ellen. Az 1949–53 közötti eredményeket hangsúlyozva tagadja, hogy a tervek túlfeszítettek voltak, s csak kisebb változtatást tart szükségesnek; újra a nehézipar fejlesztéséről és a kulákság elleni harc folytatásáról beszél. A kuláklistával kapcsolatban kijelenti: „A kulák – kulák marad, listával vagy anélkül.” Nagy Imre a kormányprogramot képviseli, de a júniusi határozatból már csak a könnyűipar és a mezőgazdaság fejlesztését hangsúlyozza.