1953.

július 3.

Az Mt rendeletet ad ki az illetményadó megszüntetéséről. Eszerint minden olyan munkaviszonyból származó jövedelem után, amely a rendelet hatálybalépéséig társadalombiztosítási járulék és illetményadó alá esett, 1953. évi július hó 1. napjától kezdve a jelenlegi társadalombiztosítási (tb) járulék és a megszűnt illetményadó együttes összegének megfelelő tb-járulékot kell fizetni. A magánmunkáltatók a munkavállalóktól levont 1%-os jövedelemadót az üzemük (műhelyük, üzletük) telephelye szerint illetékes tanács számlájára kötelesek befizetni. A járulék kezelését és beszedését az SZTK szervei végzik.