1953.

július 4.

Az Ogy miniszterelnökké választja Nagy Imrét, aki parlamenti programbeszédében meghirdeti az új gazdaságpolitikát, a törvényességen és a fokozottabb népszuverenitáson alapuló új politikát. Megalakul Nagy Imre első kormánya. A személyi változások: Gerő Ernő miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter (Györe József helyett), Piros László belügyminiszter-helyettes és az ÁVH vezetője, Bata István honvédelmi miniszter (Farkas Mihály helyett), Boldoczki János külügyminiszter (Molnár Erik helyett), Erdei Ferenc igazságügy-miniszter (Kovács Béla v. hadbíró ezredes helyett), Darvas József népművelési miniszter (Révai József helyett); az OTh elnöke Szalai Béla; Rákosi Mátyás kimarad a kormányból. — Az ET Czakó Kálmánt nevezi ki legfőbb ügyésszé. 1955. augusztus 4.