1953.

február 8.

Hatályba lép az Mt rendelete a családi pótlékról (6/1953), a gyermekek és az anyák fokozottabb bírói jogvédelméről (7/1953), valamint a gyermektelenek adójáról (8/1953). A 6. sz. rendelet szerint a családi pótlék összege 2 gyermek után 75, 3 gyermek után 180, 4 gyermek után 260, 5 gyermek után 350 Ft; a dolgozó nő részére az egy gyermek után járó családi pótlék összege havi 30 Ft. A 7. sz. rendelet szabályozza a gyermektartás mértékét és a szülési költségek megtérítését. A 8. sz. rendelet szerint a 20. évüket betöltött, önálló jövedelemmel rendelkező gyermektelen személyek adóalapjuk 4%-át kötelesek adóként befizetni. 1956. november 10.