1952.

december 11.

A Bp-i Megyei Bíróság Jónás Béla elnökletével az ifjúság lelki befolyásolása címén letartóztatott, és az államrend megdöntésére irányuló szervezkedéssel és összeesküvéssel vádolt piarista szerzetesek ügyében Bulányi György szerzetest életfogytiglani (1960. december 9.); Juhász Miklós hittudományi főiskolai tanárt és Török Jenőt 12 évi; Lakos Endre hittanárt és Ikvay Pfeiffer László nógrádszécsényi káplánt, a KIOE volt főtitkárát 10 évi (1961. február 6.); Sigmund-Strecke Ernő hittanárt 8 évi, Boross-Braun István lelkészt és Jolsvai Hedviget 7 évi, Vadas Sára szerzetesnőt és Sötér Tibor szerzetest 6 évi, Eglis István világi papot 3 év börtönre ítéli.1