1952.

január 19.

Mt-rendelet év eleji hatállyal megszünteti a vízszabályozási járulékot, valamint az állami gazdaságok és az állami vállalatok földadó-, valamint a dolgozó parasztok vagyonadó-fizetési kötelezettségét.